Languages on this page: العربية (Arabic) | Հայերեն (Armenian) | ខ្មែរ (Khmer) | 繁體中文 (Chinese | Español (Spanish) | فارسی (Farsi) | Tagalog – Filipino | हिंदी (Hindi) | Hmoob (Hmong) | 日本語 (Japanese) | 한국어 (Korean) | ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) | Русский (Russian) | ภาษาไทย (Thai) | Tiếng Việt (Vietnamese)


العربية (Arabic) (Arabic)

يلتزم niuqaoJ naS fo nalP htlaeH بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد niuqaoJ naS fo nalP htlaeH الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

niuqaoJ naS fo nalP htlaeH:

 • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:

○ مترجمي لغة إشارة مؤهلين

○ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)

 • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:

○ مترجمين مؤهلين

○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ [Grievance Department]

إذا كنت تعتقد أن [niuqaoJ naS fo nalP htlaeH قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: [Grievance Department]، 9802-95231 AC ,pmaC hcnerF ,daoR yehtnaM htuoS 7751( 7526) NALP 639-888-1

711 DDT/YTT]،(6305-942-209) [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. يمكن أن تتقدم شكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن [Grievance Department] متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)،  من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue,
SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-863-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)

تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Հայերեն (Armenian)

Health Plan of San Joaquin-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա:  Health Plan of San Joaquin-ը իրավունքից չի զրկում մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

Health Plan of San Joaquin-ը՝

 • Անվճար օգնության միջոցներ և ծառայություններ է մատուցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հնարավորություն տալով արդյունավետ հաղորդակցվել մեզ հետ, այդ թվում՝

○ Նշանների լեզվի մասնագիտացված թարգմանիչներ

○ Գրավոր տեղեկատվություն այլ ձևաչափերով (խոշոր տպագրությամբ, աուդիո, էլեկտրոնային հասանելի ձևաչափեր, այլ ձևաչափեր)

 • Անվճար լեզվական ծառայություններ է տրամադրում այն անձանց, ում առաջնային լեզուն անգլերենը չէ, այդ թվում՝

○ Մասնագիտացված թարգմանիչներ

○ Այլ լեզուներով գրված տեղեկատվություն

Եթե նման ծառայությունների կարիք ունեք, դիմեք [Grievance Department]-ին:

Եթե կարծում եք, որ Health Plan of San Joaquin-ը թերացել է տրամադրել այս ծառայությունները կամ որևէ այլ կերպ խտրականություն է ցուցաբերել ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել հաջորդիվ ներկայացված տվյալներով՝ [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top: Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել անձամբ կամ փոստի, ֆաքսի կամ էլ. փոստի միջոցով: Եթե բողոք ներկայացնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, [Grievance Department]-ը պատրաստ է աջակցել ձեզ:

Դուք կարող եք նաև քաղաքացիական իրավունքների խախտման բողոք ներկայացնել U.S. Department of Health and Human Services (ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտ), Office for Civil Rights Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ), էլեկտրոնային ձևով՝ Office for Civil Rights Complaint Portal-ի միջոցով, որը հասանելի է՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ էլ փոստով կամ հեռախոսով՝

U.S.  Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD, լսողության և խոսելու խնդիրներ ունեցողների համար)

Բողոքի ձևերը հասանելի են http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html կայքում:

 


ខ្មែរ (Khmer)

Health Plan of San Joaquin អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។ Health Plan of San Joaquin មិនត្រូវបដិសេធ ឬរាក់ទាក់រាប់រកពួកគេផ្ទុយគ្នា ដោយសារតែពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទនោះឡើយ។

Health Plan of San Joaquin:

 • ផ្តល់ជំនួយនិងសេវាកម្មនានាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីនិយាយទាក់ទងដោយប្រសិទិ្ធភាពជាមួយយើង ដូចជា៖

○ អ្នកបកប្រែភាសាមនុស្សគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ

○ ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមទ្រង់ទ្រាយដទៃផ្សេងទៀត (បោះពុម្ពអក្សរធំៗ កាសែតថតសំឡេង ទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់អេឡិកត្រូនិច ទ្រង់ទ្រាយដទៃនានាទៀត)

 • ផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលភាសាដើមរបស់ពួកគេមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស ដូចជា៖

○ អ្នកបកប្រែភាសាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ

○ ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងភាសាផ្សេងៗទៀត

បើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មទាំងនេះ ចូរទាក់ទងទៅ [Grievance Department]

បើអ្នកជឿថា Health Plan of San Joaquin មានការបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ ឬមានការរើសអើងនៅក្នុងរបៀប ផ្សេងទៀតលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ជាមួយ៖  [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]។  អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់ឬតាមការផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍សំបុត្រ តាមទូរសារ ឬតាមអ៊ីមែល។  បើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌  [Grievance Department] គឺអាចមានពេលសំរាប់ជួយអ្នក។

អ្នកក៏អាចដាក់បណ្តឹងត្អូញត្អែរពីសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមួយនឹង U.S. Department of Health and Human Services (ក្រសួងមនុស្សសាស្រ្តនិងសុខភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិក), Office for Civil Rights (ការិយាល័យសំរាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋ), ដាក់បណ្តឹងអេឡិកត្រូនិចតាមរយៈ Office for Civil Rights Complaint Portal ដែលអាចមានតាមរយៈ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ឬតាមរយៈប៉ុស្តិ៍សំបុត្រឬតាមទូរស័ព្ទ៖

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ពាក្យបណ្តឹងការត្អូញត្អែរគឺអាចមានតាមរយៈ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


繁體中文 (Chinese)

繁體中文 (Chinese)

Health Plan of San Joaquin 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Health Plan of San Joaquin 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Health Plan of San Joaquin:

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:

○ 合格的手語翻譯員

○ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)

 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

○ 合格的翻譯員

○ 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 [Grievance Department]

如果您認為 Health Plan of San Joaquin 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 [Grievance Department] 提交投訴 ,郵寄地址為 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802,電話號碼為 1-888-936-PLAN (7526)、TTY(聽障專線)號碼為 TTY/TDD 711,傳真為 (209) 942-6305,電子信箱為 https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,[Grievance Department] 可以幫助您。

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。


Español (Spanish)

Health Plan of San Joaquin cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Health Plan of San Joaquin no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Health Plan of San Joaquin:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con [Grievance Department].
Si considera que Health Plan of San Joaquin no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-312-PLAN (7526), TTY/TDD 711), (209) 942-6305, https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, [Grievance Department] está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


فارسی (Farsi)

Health Plan of San Joaquin از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.
Health Plan of San Joaquin بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.
niuqaoJ naS fo nalP htlaeH:

 • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
 • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با [Grievance Department ] تماس بگیرید
اگر معتقدید که Health Plan of San Joaquin چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:
[Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top] .
می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، [Grievance Department ] می تواند به شما کمک کند.

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.


Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang Health Plan of San Joaquin sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Health Plan of San Joaquin ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang Health Plan of San Joaquin ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

○ Mga kwalipikadong interpreter

○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay [Grievance Department]

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Health Plan of San Joaquin ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si [Grievance Department] upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


हिंदी (Hindi)

Health Plan of San Joaquin लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। Health Plan of San Joaquin जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर लोगों को बाहर या उनके साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं करता है।

Health Plan of San Joaquin:

 • विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:

○ योग्यताप्राप्त सांकेतिक भाषा दुभाषिया

○ अन्य फॉर्मेट (बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अन्य फॉर्मेट) में लिखित जानकारी

 • जिन लोगों की प्राथमिक भाषा अंग्रेज़ी नहीं है उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:

○ योग्यताप्राप्त दुभाषिया

○ अन्य भाषाओं में लिखित जानकारी

यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है तो [Grievance Department] से संपर्क करें

यदि आपको विश्वास है कि Health Plan of San Joaquin ये सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव किया है तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. आप स्वयं जाकर या डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको शिकायत दर्ज कराने में सहायता की आवश्यकता है तो [Grievance Department] आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आप https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf पर उपलब्ध, Office for Civil Rights Complaint Portal के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या डाक या फोन द्वारा भी U.S. Department of Health and Human Services (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज़), Office for Civil Rights (ऑफिस फॉर सिविल राइट्स) के पास भी एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

शिकायत फॉर्म http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html पर उपलब्ध हैं।


Hmoob (Hmong)

Health Plan of San Joaquin ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.  Health Plan of San Joaquin tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Health Plan of San Joaquin:

 • Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:

○ Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog

○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic, lwm lwm hom)

 • Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:

○ Cov neeg txhais lus tsim nyog

○ Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau [Grievance Department]

Yog koj ntseeg hais tias Health Plan of San Joaquin tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, [Grievance Department] pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


日本語 (Japanese)

Health Plan of San Joaquin は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Health Plan of San Joaquin は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

Health Plan of San Joaquin:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。

○ 資格ある手話通訳者

○ その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)

 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。

○ 資格ある通訳者

○ 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、[Grievance Department]までご連絡ください。

Health Plan of San Joaquin がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:[Grievance Department]、7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802、1-888-936-PLAN (7526)、TTY/TDD 711、(209) 942-6305、[Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、[Grievance Department] がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S.Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。


한국어 (Korean)

Health Plan of San Joaquin은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Health Plan of San Joaquin은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

Health Plan of San Joaquin:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 수화 통역자

○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)

 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

○ 자격있는 통역자

○ 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 [Grievance Department]에 연락하십시오.

Health Plan of San Joaquin이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, [Grievance Department](으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

Health Plan of San Joaquin ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। Health Plan of San Joaquin ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Health Plan of San Joaquin:
• ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
○ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟਰ
○ ਦੂਜੇ ਰੂਪਾਂ (ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਆਡੀਓ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮੇਟ, ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਟ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
○ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
○ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ [Grievance Department] ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Health Plan of San Joaquin ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ [Grievance Department] ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ U.S. Department of Health and Human Services (ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ), Office for Civil Rights (ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ) ਕੋਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Office for Civil Rights ਦੇ Complaint Portal ‘ਤੇ, ਜੋ ਕਿ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


Русский (Russian)

Health Plan of San Joaquin соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Health Plan of San Joaquin не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Health Plan of San Joaquin:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).

 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

○ услуги квалифицированных переводчиков;

○ письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к [Grievance Department]

Если вы считаете, что в Health Plan of San Joaquin вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, [Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top]. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет [Grievance Department].

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


ภาษาไทย(Thai)

\Health Plan of San Joaquin ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ  \Health Plan of San Joaquin ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ       ความทุพพลภาพ หรือเพศ

Health Plan of San Joaquin:

 • นำเสนอความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่ผู้มีความบกพร่องด้านการสื่อสารกับเรา เช่น:

○ ล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรอง

○ ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น (การพิมพ์ตัวใหญ่ เสียง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ รูปแบบอื่นๆ)

 • ให้บริการด้านภาษาฟรีแก่บุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น:

○ ล่ามที่ได้รับการรับรอง

○ ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอื่น

ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ \[Grievance Department]

ถ้าคุณเชื่อว่า \Health Plan of San Joaquin ไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้ หรือมีความประพฤติแบ่งแยกในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ คุณสามารถร้องทุกข์ต่อ: \[Grievance Department], \7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, \1-888-936-PLAN (7526), \TTY/TDD 711, \(209) 942-6305, \[https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top] คุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการร้องทุกช์ \[Grievance Department] พร้อมจะช่วยคุณ

คุณยังสามารถร้องทุกข์สิทธิพลเมืองได้ต่อ U.S. Department of Health and Human Services (กระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา) Office for Civil Rights (สำนักงานสิทธิพลเมือง) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf{3]{4], หรือทางไปรษณีย์หรือโทร:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

รับแบบฟอร์มร้องทุกข์ที่ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Tiếng Việt (Vietnamese)

Health Plan of San Joaquin tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Health Plan of San Joaquin không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Health Plan of San Joaquin:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:

○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực

○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)

 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:

○ Thông dịch viên đủ năng lực

○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ [Grievance Department]

Nếu bạn tin rằng Health Plan of San Joaquin không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: [Grievance Department], 7751 South Manthey Road, French Camp, CA 95231-9802, 1-888-936-PLAN (7526), TTY/TDD 711, (209) 942-6305, Https://hpsj4.wpengine.com/member-grievance-form/#top. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, [Grievance Department] sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Posted on October 14th, 2016 and last modified on August 26th, 2019.

top
X